Onderzoeks- en
adviesbureau
voor geluid
en leefomgeving

Infra

     

Geluidproductieplafond

Geluidsproductieplafonds (GPP) zijn de maximale geluidniveaus die met nieuwe wetgeving gelden voor Rijkswegen of spoorwegen. Tot op heden gelden de geluidsproductieplafonds nog niet voor provinciale en gemeentelijke wegen. Een geluidsproductieplafond betekent dat er langs (spoor)wegen referentiepunten zijn gelegen waarvoor een maximaal toelaatbare geluidsbelasting is vastgesteld. De referentiepunten zijn gelegen op 50 meter afstand van de weg of spoorlijn en liggen onderling 100 meter uit elkaar op een hoogte van  4 meter boven het lokale maaiveld. De referentiepunten gaan uit van berekende in plaats van gemeten waarden.

 

Het geluidproductieplafond is bij de inwerking treding van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer in de meeste gevallen vastgesteld op de heersende waarde (peildatum 2008 voor rijkswegen, voor spoor was dit het gemiddelde van 2006, 2007 en 2008) plus een werkruimte van 1,5 dB. De werkruimte zorgt ervoor dat de beheerders van de (spoor)wegen niet bij een geringe toename van de intensiteiten met een overschrijding van het geluidproductieplafond worden geconfronteerd. De beheerder kan zo kleine jaarlijkse wijzigingen in de intensiteiten opvangen en geluidbeperkende maatregelen voorbereiden.

 

De bronbeheerder zal periodiek moeten controleren of het geluidsniveau van de infrastructuur nog binnen de GPP valt, of dat maatregelen nodig zijn. Door de geluidsniveaus regelmatig te bepalen (berekeningen aan de hand van actuele verkeerscijfers), krijgt men inzicht over de trends en de groei of afname van de geluidsdruk.

 

Geluidsmonitoring

Met ons "Smart Noise Monitor" systeem gedurende een lange periode het geluid op (meerdere) referentiepunten langs Rijkswegen of spoorwegen monitoren. Op deze manier kan getoetst worden of de werkelijke geluidsbelasting overeenkomt met de berekende waarde.

Recente projecten


Bedrijven Contact Dagen Drenthe in de TT-hal te Assen. Download nu uw gratis toegangsbewijs.
14-04-2015

lees verder

Geluidsmonitoring Zeeburgkade te Amsterdam
12-11-2014

lees verder

Arbo metingen op de werkvloer bij Fokker Aerostructures B.V. te Hoogeveen
23-10-2014

lees verder

Geluidsmonitoring
06-01-2014

Geluidsmonitoring tijdens reconstructie Lage walmuren Oudegracht in Utrecht. 


lees verder