Onderzoeks- en
adviesbureau
voor geluid
en leefomgeving

Windturbines

     

Windturbines en gezondheidsklachten worden de laatste tijd steeds vaker met elkaar in verband gebracht. De klachten worden voornamelijk veroorzaakt door het geluid van windturbines.

 

Activiteitenbesluit

De regels voor windturbines zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. Een windturbine is volgens het Activiteitenbesluit een apparaat voor het opwekken van elektrisch of thermisch vermogen uit wind.

 

Voor het oprichten of veranderen van een inrichting geldt dat binnen vier weken de inrichtinghouder een melding moet doen bij het bevoegd gezag. Bij een verandering is dit alleen nodig als een afwijking ontstaat van eerder verstrekte gegevens.

 

In de volgende gevallen is een akoestisch onderzoek bij een melding voor het oprichten of veranderen van een inrichting verplicht of kan het bevoegd gezag er om vragen:

  • inrichting met aangewezen activiteiten (artikel 1.11);
  • inrichting op een gezoneerd industrieterrein;
  • inrichting met een zeer reële kans op geluidhinder.

 

Windturbines zijn aangewezen in artikel 1.11 en moeten een akoestisch rapport bij de melding voegen. Voor windturbines gelden de regels voor het akoestisch onderzoek vastgelegd in de "Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer".

 

 

 

Normen

Voor windturbines of een combinatie van windturbines geldt op de gevel van gevoelige gebouwen en bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein een jaargemiddelde norm van 47 dB Lden en 41 dB Lnight. Doordat er een jaargemiddelde wordt gehanteerd, is het mogelijk dat de windturbines gedurende een aantal dagen de norm straffeloos kunnen overschrijden, wat dan weer gecompenseerd wordt met dagen dat er weinig wind is.

 

De normen zijn hoger dan wat het RIVM adviseerde, dit omdat alleen zo genoeg “geluidsruimte” ontstond voor meer windturbines op land – zelfs overbodig veel meer.

 

Geluidsmetingen

Voor het bepalen van het bronvermogen van windturbines werken wij samen met een Duits ingenieursbureau. Voor het uitvoeren van de metingen wordt het "RoBin" systeem gebruikt. Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor windturbines.

 

Daarnaast kunnen wij met ons "Smart Noise Monitor" systeem gedurende een lange tijd het geluid van windturbines in de woonomgeving monitoren.

 

Recente projecten


Bedrijven Contact Dagen Drenthe in de TT-hal te Assen. Download nu uw gratis toegangsbewijs.
14-04-2015

lees verder

Geluidsmonitoring Zeeburgkade te Amsterdam
12-11-2014

lees verder

Arbo metingen op de werkvloer bij Fokker Aerostructures B.V. te Hoogeveen
23-10-2014

lees verder

Geluidsmonitoring
06-01-2014

Geluidsmonitoring tijdens reconstructie Lage walmuren Oudegracht in Utrecht. 


lees verder