Onderzoeks- en
adviesbureau
voor geluid
en leefomgeving

Beleid

     
De Wet geluidhinder geeft gemeenten de mogelijkheid voor het opstellen van lokaal geluidsbeleid. Daardoor kan een gemeente geluidskwaliteit beter reguleren en verantwoorden. Directe aanleiding voor veel gemeenten om lokaal geluidbeleid op te stellen is de decentralisatie van de Hogere Waarde procedure. Lokaal geluidsbeleid kan voor het hele grondgebied van de gemeente worden opgesteld of voor een bepaald onderdeel zoals:
  • Hogere waarde beleid
  • Lokaal geluidsbeleid
  • Akoestisch beheer van bedrijventerreinen (Zonebeheerplan)
  • Evenementenbeleid

 

Gezien onze ruime kennis en ervaringen met gemeentelijke organisaties zijn wij in staat om geluidsbeleid te ontwikkelen wat aansluit op lokale ontwikkelingen en (politieke) wensen van de gemeente. Een cruciale rol bij het opstellen van geluidsbeleid is de communicatie met de belanghebbende partijen (zowel intern als extern). Wij stellen het beleid op, begeleiden het gehele traject en zorgen voor een structurele en planmatige invoer van het beleid in de gemeentelijke organisatie.

   

Recente projecten


Bedrijven Contact Dagen Drenthe in de TT-hal te Assen. Download nu uw gratis toegangsbewijs.
14-04-2015

lees verder

Geluidsmonitoring Zeeburgkade te Amsterdam
12-11-2014

lees verder

Arbo metingen op de werkvloer bij Fokker Aerostructures B.V. te Hoogeveen
23-10-2014

lees verder

Geluidsmonitoring
06-01-2014

Geluidsmonitoring tijdens reconstructie Lage walmuren Oudegracht in Utrecht. 


lees verder