Onderzoeks- en
adviesbureau
voor geluid
en leefomgeving

GIS

     

GIS is een geografisch informatiesysteem (meestal afgekort tot: GIS), waarmee (ruimtelijke) gegevens of  informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd.

De plaats waar iets ‘is’ of ‘gebeurt’ is dus heel belangrijk.

Avenue Adviseurs richt zich op de verschillende digitale verplichtingen die van overheidswege aan gemeenten worden opgelegd.

De nadruk ligt daarbij op het vervaardigen, beheren en adviseren van overheden en organisaties op het gebied van geo-informatie, basisregistraties en digitale kaarten in het kader van de Wro en de Wabo.

 

GIS analyses

Zonder dat u het zelf misschien weet bent u met uw eigen gegevens in staat om extra informatie te genereren of bepaalde zaken te onderzoeken, waardoor u gerichte en betere afwegingen kunt maken.

Avenue Adviseurs kan op projectbasis GIS analyses leveren. Wij zijn in staat om verschillende geografische en statische data te combineren en te analyseren.

Mocht u een vraag hebben dan kunt u uw specifiek analyse vraag aan ons voorleggen. Wij bekijken of een analyse mogelijk is en/ of deze met uw eigen of andermans brondata is te vervaardigen. De analyses worden zoveel als mogelijk in kaartbeelden vastgelegd om zodoende een overzichtelijk visueel beeld te creëren waarmee u bepaalde beleidskeuzes en afwegingen kunt maken. Analyses kunnen ten kantore op fixed-fee geschieden of als detachering
op locatie.

 

 

GIS inventarisaties

Inventarisaties kunnen naar aanleiding van de vraag zowel desktop gebonden als in het veld geschieden.
De applicatie wordt daarom ook zo opgesteld dat de inventarisatie zo snel en efficiënt als mogelijk kan verlopen.
Daarbij wordt ook gekeken op welke wijze de data aan en terug geleverd gaat worden aan de bronhouder.
Zodoende creëren we een voor zowel de afdeling geo-informatie als de desbetreffende afdeling die de analyse
uit laat voeren een meerwaarde. De afdeling geo-informatie is met onze wijze van aanleveren in staat om de
analyse in een eigen omgeving te zetten en intern viewbaar te maken.

Met mobiele inventarisatiemiddelen, die zijn uitgerust met touchscreen en GPS, kan er snel, efficiënt en
nauwkeurig gewerkt worden.

 

 

Recente projecten


Bedrijven Contact Dagen Drenthe in de TT-hal te Assen. Download nu uw gratis toegangsbewijs.
14-04-2015

lees verder

Geluidsmonitoring Zeeburgkade te Amsterdam
12-11-2014

lees verder

Arbo metingen op de werkvloer bij Fokker Aerostructures B.V. te Hoogeveen
23-10-2014

lees verder

Geluidsmonitoring
06-01-2014

Geluidsmonitoring tijdens reconstructie Lage walmuren Oudegracht in Utrecht. 


lees verder